Brabrand Gruppe

Brabrand Gruppe

– deltag i udviklingen

Gruppens Historie

 

Brabrand Gruppes historie
I slutningen af 1957 startede KFUM-Spejderne i Åbyhøj en ulveflok i Søvangen. Flokken hed PHAO-stammen, og der var hurtigt en del drenge med i flokken. I 1960 flyttedes møderne til Brabrand Præstegård. Da der nu var en ulveflok i Brabrand var det oplagt at starte en egentlig spejdergruppe, og der blev derfor indbudt til forældremøde den 15. august 1960. På dette møde blev gruppen officielt stiftet med Poul Boye Larsen som gruppeleder.
Både ledere og forældre gjorde et stort arbejde for at skaffe ledere , penge til udstyr m.m. Det lykkedes forholdsvis hurtigt at skaffe lejrudstyr, så spejderne kunne tage af sted på weekendture og sommerlejr. Det lykkedes også at skaffe musikinstrumenter, således at gruppen havde sit eget trommeorkester. Enkelte af disse trommer findes stadig i gruppens depot.
I de første år flyttede gruppen lidt rundt, og holdt møder forskellige steder. Et af disse steder var i kælderen under vaskeriet på Editsvej (det nuværende Ingasvej) ved Skovgårdsparkens festlokaler. Butikstorvet samme sted blev i midten af 1960-erne benyttet til nytårsparaden, hvor alle gruppens enheder mødte frem. I 1970 fik gruppen sine egne lokaler i kommunens hus på Nordentoftvej – ”Rønnebo” – sammen med de øvrige spejderkorps i byen. Disse lokaler benytter gruppen stadigvæk, og danner rammerne om det daglige arbejde.
I starten af 1970-erne var gruppen vokset så meget, at man havde 3 ulveflokke samt en stor spejdertrop, seniortrop og roverklan. Den ene ulveflok holdt møde i kulturcentret ved City Vest, mens de andre enheder holdt møde på Rønnebo. I 1980 var der således 40 spejdere i troppen fordelt på 5 patruljer. I 1979 udskilles Gjellerup Gruppe, og den 3. ulve/juniorflok overføres dertil.
Efter denne opgangsperiode faldt antallet af spejdere i løbet af 1980’erne og gruppen har nu kun enhed af hver slags. I 1982 startedes bæverarbejde for spejdere i alderen fra 6-8 år. Siden starten i 1960 var gruppen kun for drenge, men man havde et godt samarbejde med KFUK-spejderne i Brabrand, og de to spejdertroppe tog bl.a. sammen af sted på Fællesweekender. Ved opstarten af bæverarbejdet besluttede gruppen at tage piger med i arbejdet. Dette skete efter at KFUK-spejderne på deres landsmøde havde besluttet at forblive selvstændig, og dermed ikke at slå sig sammen med KFUM-Spejderne.

 

Sjellehede Center
I starten af 1970’erne ønskede gruppen at få sin egen weekendhytte. I samarbejde med KFUK-spejderne i Brabrand dannede grupperne en selvejende institution, som købte en grund på Sjelle Hede, og her opførtes med hjælp fra gruppers forældre en stor spejderhytte, der fik navnet Sjellehede Center. Hytten havde plads til 60 spejdere og ledere, og havde udover hytten en lejrplads samt et lille stykke skov. Sjellehede Center blev indviet i 1975 og var i mange år en skattet hytte for begge spejdergrupper. I perioden efter årtusindeskiftet var gruppernes medlemstal faldet så meget, at det var svært at udnytte den store hytte. Grupperne besluttede derfor at sælge hytten. På trods af flere forsøg på at finde en anden børneorganisation, der ville købe og drive centret lykkedes dette ikke, og det blev derfor solgt til privat bolig.
Pengene fra salget af centret står stadig i den selvejende institution og bestyrelsen arbejder på at finde en grund eller hytte et andet sted i nærheden af Brabrand til glæde for spejderarbejdet.

 

Skriv et svar