Brabrand Gruppe

Brabrand Gruppe

– deltag i udviklingen

Billeder

Billeder fra en gruppe weekend:

Billeder fra en oprykning: 

Politik omkring offentliggørelse af billeder

  • Billeder lagt på hjemmesiden er ikke til videregivelse eller offentliggørelse andre steder, medmindre fotografen og de indbefattede personer på billederne har givet tilladelse. Personerne på billederne har givet tilladelse til visning af billeder, hvor de selv optræder.
  • Enhver person kan tvinge Brabrand Gruppe til sletning af billeder, hvor personen selv optræder.
  • Gruppebillede, er defineret som 10 personer eller derover uden fokus på de enkelte personer. – Alle billeder, hvor antallet af personer er under 10, og hvor fokus ikke er på de enkelte personer, men på helheden vises dog også uden tilladelse.